Ungdomsverkstad inleder sin verksamhet i Vägskälet!

Ungdomsverkstad Rastis inleder sin verksamhet i oktober 2014. Rastis startar som ett pilotprojekt till vars design, utveckling och genomförande söks ungdomar som har en önskan att påverka sina egna livskunskaper och dela med sig av sina erfarenheter till andra ungdomar.

I verkstaden är det en stark faktor att tillsammans påverka och sätta sig in i individuellt målinriktat arbete.

Aktiviteterna börjar integrerade inom Verksamhetscentret Vägskälet som en personlig enhet.

Mera information:
Lassi Puonti
Verksamhetsledare

09-23536564

Verkstad
Rastis
Stora byvägen 9
04130 Sibbo
Tfn: 09-2353 6579
Öppet
Vardagar 10.00 - 14.00
Verksamhetscentret Vägskälet
Sivujen toteutus: Jani Konttila & Samir Boudissa
Sidkarta